Prisgaranti

Det er Sengelands ønske, at du som kunde hos os føler dig tryg ved at handle med os. Derfor tilbyder vi dig sikkerhed i form af 30 dages prisgaranti. Findes en identisk vare annonceret billige hos en anden forhandler, så matcher vi som udgangspunkt altid prisen. Har du allerede købt din vare, men finder denne vare identisk hos en anden forhandler annonceret til lavere pris, matcher vi prisen i op til 30 dage.

Det forventes at du som kunde ved ønske om prisgaranti kan fremvise dokumentation i form af pris af sammenligningsannoncen. Vi gør opmærksom på, at det tydeligt skal fremgå af medbragte dokumentation, hvornår tilbuddet er gældende fra og til.

Du bedes bemærke, at prisgaranti ikke gælder ved ekstra nedsatte varer eller ved specielle salgstilbud. Derfor matcher Sengeland ikke nedsatte priser i forbindelse med andre forhandleres køtilbud, åbningstilbud, medlemstilbud samt ved specialfremstillede varer.

Garanti

Sengeland følger gældende lovgivning og praksis vedr. reklamationsret og garantier på alle varer uden specialgarantier. Specielle udvidet garantier ydes de fleste af vores produkter i form af ekstra garanti, ud over den lovpligtige. Specialgarantier er betinget af, at producentens betingelser og retningslinjer er opfyldt.

Hos Sengeland går vi langt for at hjælpe dig, og derfor stiller vi dig langt bedre end ved den lovpligtige reklamationsret. Garantien omfatter både materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl vil fejlen blive udbedret i henhold til nærværende garantibetingelser. Hvis en fejl ikke kan udbedres, kan produktet i henhold til betingelserne erstattes med et identisk produkt eller et tilsvarende produkt af samme værdi, hvis det originale produkt ikke længere fremstilles. Ellers tilbyder vi en passende tilbagebetaling.

Hvorvidt en berettiget reklamation skal håndteres med udskiftning, reparation eller kompensation, sker alene efter Sengelands skøn. Garantien dækker ikke fejl eller beskadigelser som følge af uhensigtsmæssig håndtering f.eks.på grund af overbelastning, forkert eller ukyndig brug eller som følge af normal slidtage.

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter leveret fra Sengeland skal meddeles inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt som kunde at angive samt vise, hvordan fejlen eller manglen viser sig. Hvis en vare repareres eller udskiftes inden for garantiperioden, vil der påløbe en ny garantiperiode for denne specifikke del.

Vi gør opmærksomme på, at efter ca. 1 års brug kan højden være reduceret med op til 2,9 cm på forskellige steder på madrasser som følge af kroppens tryk. Da dette er normalt, er en sådan reduktion ikke omfattet af garantien. Efter ca. 2 års brug kan højden være reduceret med op til 3,9 cm på forskellige steder på madrasser.

Forudsat at du har købt som privat forbruger og ikke handler som led i et erhverv, vil intet i denne garanti indskrænke dine rettigheder som forbruger efter ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den almindelige reklamationsfrist på 24 måneder i henhold til forbruger købeloven.